Hoogbegaafdheid

Passend onderwijs voor hoogbegaafden

Als expert maar zeker ook als ervaringsdeskundige maak ik mij hart voor beter passend onderwijs voor hoogbegaafden. De balans tussen leerrecht en leerplicht, het gebrek aan kennis in het onderwijs én de zorg over hoogbegaafdheid en de vele vooroordelen en voor-waar-aangenomen informatie, zorgen er heden ten dagen nog steeds voor dat veel hoogbegaafden vastlopen en/of uitvallen in het onderwijs, niet tot volle bloei kunnen komen door alle beperkingen en goed bedoelde adviezen, en niet de juiste zorg krijgen aangeboden.

Dit moet anders. En dit kan anders. Graag draag ik daaraan bij op mijn eigen, unieke wijze. Onder andere door events te organiseren waar partijen uit allerlei gremia met elkaar in gesprek kunnen gaan. Door zorg, onderwijs en politiek aan elkaar te verbinden. Door partijen samen te brengen, andere visies en aanpakken te delen en samen te werken aan oplossingen die vooral voor de kinderen, passend zijn.

Ik help als projectcoördinator graag bij:
• Visie & Missie
• Advies, Strategie & Beleid
• Samenwerkingsvraagstukken
• Ontwikkelen van nieuwe producten & diensten

Daarnaast ben ik:
• Ontwikkelaar, organisator en presentator van (grote) events
• Initiator, motivator & projectleider van het landelijke project “passend onderwijs hoogbegaafdheid”
• Projectbegeleider
• Innovatieve bruggenbouwer
• Werkgroepcoördinator Onderwijs en bestuurslid bij Stichting Hoogbegaafd!

Benader mij voor samenwerkingsvraagstukken, het organiseren van je event rondom hoogbegaafdheid, als spreker of als expert. Hier vind je mijn contactgegevens.