Download hier vast drie tips
op weg naar Ouderschap vanuit Liefde & Lef!

Trajectbegeleiding & Casusregisseur & Maatwerktrajecten Onderwijs

Begeleiding, advisering en ondersteuning van kind, ouders, school en professionals in de zorg bij het proces te komen tot een passende omgeving voor het kind. Door mijn ervaring kan ik de belangen van alle betrokken partijen afwegen waarbij dat wat het kind nodig heeft, wat goed voor het kind is, voorop staat.

Onderdeel van het traject is:

  • een op een begeleiding van het kind
  • oudercoaching
  • begeleiding van school op leerkracht- en systeemniveau
  • contacten met andere (zorg-)instanties
  • plan van aanpak om te komen tot de passende omgeving
  • begeleiding van alle partijen tijdens het traject om te komen tot de passende omgeving
  • nazorg voor alle partijen in de passende omgeving

Tijdens het traject ben ik de spil in het web en zorg ik voor de regie. Partijen kunnen tijdens het gehele traject bij mij terecht met vragen, twijfels, eigen hulpvragen en coaching.